Kennisgebied > Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg en complexe casuïstiek

 

Een aantal van onze cliëntondersteuners zijn absolute experts in alles waar iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking mee te maken kan krijgen. Maar ook het netwerk rondom de cliënt staan wij bij met advies en ondersteuning. Wij helpen ieder gezinslid uit een van gezin met een kind met een beperking. Daarnaast bieden wij hulp aan jongvolwassenen met een LVG-indicatie en ouderen, zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

Zorgkantoren, zorgaanbieders maar ook VWS weten ons te vinden bij complexe casuïstiek. Situaties waar van alles al geprobeerd is en veel mensen bij betrokken zijn, maar waar de juiste oplossing nog steeds niet in zicht is. Wij betrekken dan regelmatig meer dan één van onze clientondersteuners vanuit de wetenschap dat een mens niet alles kan (weten). Wij combineren op deze manier kennis van wet- en regelgeving met onderhandeling skills en ervaring met een alternatieve, creatieve aanpak.

De ondersteuningsvragen zijn heel divers. Geen mens en geen situatie zijn gelijk en dus ook de oplossing niet. Maatwerk dat is waar wij goed in zijn!

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Onze kennis zetten we in om te zorgen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.