Gebruik DigiD door wettelijke vertegenwoordigers tot nader order toegestaan - ClientondersteuningPLUS
Gebruik DigiD door wettelijke vertegenwoordigers tot nader order toegestaan

In de praktijk leidt het ontbreken van de mogelijkheid om digitaal wettelijk te vertegenwoordigen tot praktische problemen voor professionele organisaties en particuliere vertegenwoordigers (rompslomp, papier, veel tijd) en onbegrip (“Ik mag van de rechter alles voor mijn verstandelijk gehandicapte kind, maar ik mag geen DigiD voor hem aanvragen en die daarna zelf gebruiken”). 

Citaat Brief Tweede Kamer: Den Haag, 26 september 2022 •  Mevrouw Van Huffelen , staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en koninklijke relaties

DigiD gebruik wettelijke vertegenwoordiger

Vanaf heden is er officieel toestemming gegeven om het DigiD van een verwant te gebruiken wanneer deze dat zelf niet kan. Hoewel het gebruik van andermans DigiD wettelijk verboden is, is er besloten om toch tijdens een bepaalde termijn, hier niet tegen op te treden. De toestemming is beperkt tot door de rechter benoemde familie curatoren, bewindvoerders en mentoren van hun verstandelijke beperkte naaste. En deze toestemming duurt tot het moment dat de overheid het gebruik formeel geregeld heeft. Daarover krijgt u te zijner tijd  zelf bericht van de overheid.

Misbruik van deze situatie wordt niet toegestaan.

De overheid heeft inmiddels de nodige acties uitgezet om de digitale toegang en daarbij het gebruik van DigiD voor wettelijk vertegenwoordigers stapsgewijs te formaliseren. Bij dit proces zijn ook verwanten betrokken. Met name de uniforme digitale toegankelijkheid naar zorgaanbieders, ziekenhuizen en zorgverzekeraars heeft ieders aandacht.

EMB.nl is de grote trekker van dit dossier. Zij hebben net als enkele andere belangenorganisaties, lang gestreden om aandacht te krijgen voor dit hiaat in de digitalisering.