'FOCUS MINDER OP TECHNOLOGIE EN MEER OP MENSEN’ - ClientondersteuningPLUS
‘FOCUS MINDER OP TECHNOLOGIE EN MEER OP MENSEN’

Bron: ICT& health – 31 januari 2023

‘Technologie moet ondersteunend zijn. En innovatie moet geen doel op zich zijn.’ Met die tekst gooide Jet Bussemaker meteen de knuppel in het hoenderhok tijdens het congres van ICT&health 2023.

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker pleit namens de Raad voor Volksgezondheid hartstochtelijk voor sociale innovatie, die volgens haar nodig is om technologische innovatie te laten lukken. Daarbij moeten we echter meer oog hebben voor verschillen tussen burgers. Zij vindt dat innovaties het beste bottom-up tot stand kunnen komen. ‘Er is gemeenschappelijke innovatiekracht nodig en daar zou een missie-gedreven aanpak goed bij kunnen helpen.

Kansongelijkheid

Een essentiële vraag die Bussemaker aan de orde stelt, is hoe innovatie gezondheidsongelijkheid en kansenongelijkheid op een goede manier kan ondersteunen. Anders denken is daar in de eerste plaats voor nodig. Tot slot pleit Jet Bussemaker voor missie-gedreven werken. Er zijn inspirerende missies nodig om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat tegemoet te treden.