Extra vergoeding logeeropvang per 1 juli - ClientondersteuningPLUS
Extra vergoeding logeeropvang per 1 juli

Nieuws > Kabinet besluit om extra geld vrij te maken voor zorg salarissen 2022

Extra vergoeding logeeropvang per 1 juli.

Bron: Regelhulp

 Dit is een tijdelijke opvang voor mensen met een beperking, ziekte of psychische problemen. Zo kunnen ouders regelmatig ontlast worden van zorgtaken voor thuiswonende kinderen. Door de extra vergoeding kan worden voorkomen dat er van de logeeropvang wordt afgezien door te hoge kosten. Deze nieuwe maatregel is ingegaan per 1 juli 2022 maar werkt terug tot en met 1 januari 2022. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor.

Ben je benieuwd naar meer informatie omtrent dit onderwerp?