Erkenning door rechter: Verboden discriminatie bij huishoudelijke werkers - ClientondersteuningPLUS
Erkenning door rechter: Verboden discriminatie bij huishoudelijke werkers

Nieuws >Erkenning door rechter: Verboden discriminatie bij huishoudelijke werkers

Erkenning door rechter: Verboden discriminatie bij huishoudelijke werkers

 

16 december 2021 de dag dat de Rechtbank uitspraak deed in de zaak over de rechtspositie van huishoudelijke werkers en dan specifiek in het geval van PGB zorgverleners.

PGB zorgverleners vallen nu onder de Regeling dienstverlening aan huis. Dit heeft als gevolg dat zij nauwelijks een sociaal vangnet hebben.

Zo heeft een PGB zorgverlener geen recht op WW-uitkering. Aangezien het merendeel van deze zorgverleners vrouw is zorgt deze regeling voor ongelijke behandeling van vrouwen. 

De rechter deed uitspraak in de zaak van Carol Kollman en erkende dat het hier gaat om verboden discriminatie.