Een nieuw woonzorgconcept: LATT - ClientondersteuningPLUS
Een nieuw woonzorgconcept: LATT

Bron: Nieuwsbrief Stichting LATT – januari 2023

De essentie van LATT is een levensloopbestendige samenlevingsvorm waarin de zorg intensieve  (Z)EVMB-jongeren apart wonen, maar tegelijk enerzijds direct verbonden blijven met hun familie.  (Living Apart Together) en anderzijds met de andere (Z)EVMB-jongeren (Together) in een ‘leef-zorggroep’. De familie en de (Z)EVMB-jongere zijn dus letterlijk buren met een directe verbinding tussen de woningen.

Terugkoppeling

LATT is een interessant concept. Afgelopen jaar zijn er al flink wat stappen gezet om het LATT-concept onder de aandacht te brengen en verder uit te werken. Het verbaasd ons niet dat er veel waardering en enthousiasme is om LATT verder te brengen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website die binnenkort verschijnt. Daarnaast kun je voor eventuele vragen of interesse om mee te doen, contact opnemen via info@stichtinglatt.nl