Door gebrek aan hulp meer leerlingen naar speciaal onderwijs - ClientondersteuningPLUS
Door gebrek aan hulp meer leerlingen naar speciaal onderwijs

Door gebrek aan hulp meer leerlingen naar speciaal onderwijs

Bron: Nu.nl

Er is een tekort aan leraren en de klassen worden steeds voller. Meesters en juffen hebben te weinig tijd om naar een kind te luisteren. Professionals zien dat leerlingen uit het reguliere onderwijs steeds vaker naar het speciaal onderwijs stromen. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen de hulp te laat en stromen onnodig door naar het speciaal onderwijs. “Wanneer gaan we weer goed voor elkaar zorgen in dit land?” Vraagt Johan van Triest, voorzitter van de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs zich af.

Wil jij het volledige artikel lezen?