,,Dit gaat ten koste van de veiligheid van anderen” - ClientondersteuningPLUS
,,Dit gaat ten koste van de veiligheid van anderen”

Straatarts Michele van Tongerlo vertelt in het AD over haar zorgen. Ze heeft in korte tijd een verschuiving gezien van problematiek in de nachtopvang naar mensen met heftige problematiek. Mensen met gedragsproblemen, een TBS-verleden, verslaving, etc. Mensen die hulp nodig hebben, maar niet meer terecht kunnen bij de GGZ. Ze voelen zich in de steek gelaten en dolen op straat waar de problemen verergeren. Zorghulpverleners luiden de noodklok over deze tikkende tijdbommen. 

Citaat AD: Marcel Wijnstekers 19-11-22

Patiënten met Korsakov, jongeren, verslaafden, migranten, ongedocumenteerden. Sommigen komen net uit detentie en worden zo de straat op gezet zonder ondersteuning of plan. 

Te veel instellingen gaan hun verantwoordelijkheid uit de weg en die instellingen die wel hun verantwoordelijkheid nemen, barsten uit hun voegen. De werkdruk is veel te groot. Zij kunnen de veiligheid van hun medewerkers niet meer garanderen of de medewerkers vallen uit. De werkdruk is te groot en maakt dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. 

Verantwoordelijkheid nemen

Ook ClientondersteuningPLUS wordt ingeschakeld door dienstverleners, ouders en verwanten omdat patiënten niet alleen een gevaar zijn voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Iedereen loopt vast in de ondersteuning van deze mensen. 

Cliëntondersteuners kunnen veel en helpen graag, maar verwachten dat zij hier wel “de oplossing” kunnen bieden is onrealistisch. Om een oplossing te bereiken is er een transparante samenwerking nodig tussen alle partijen.