De impact van corona op sociale netwerken - ClientondersteuningPLUS
De impact van corona op sociale netwerken
De impact van corona op sociale netwerken

Bron: Kennisplein gehandicaptensector

Is jouw sociale netwerk in de corona periode ook verwaterd of veranderd? Misschien zijn er meer online contacten bij gekomen en zijn oude bekenden op de achtergrond verdwenen. De drempel om een weg te vinden in het ‘nieuwe normaal’ kan lastig zijn. Heeft dit veel impact op jouw huidige situatie of zou je er meer over willen horen? Platform Sociale Netwerken organiseert hierover een bijeenkomst, waarin met elkaar in gesprek gegaan wordt over dit onderwerp. De bijeenkomst is online op vrijdag 20 mei.

Lees onderstaand artikel voor meer informatie.