Team Progressieve Ziekten - ClientondersteuningPLUS

Team Progressieve Ziekten

Tijdens een ziektetraject worden de client en zijn naasten vaak geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Vooral als het ziektebeeld van de client snel verslechterd. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn vaak ingrijpend en emotioneel. In zo’n situatie kan de hulpvraag snel veranderen: op het moment dat een hulpmiddel geleverd wordt, is de vraag alweer anders. De ervaren cliëntondersteuners van team Progressieve Ziekten kunnen snel schakelen, hebben kennis van verschillende ziektebeelden en houden oog voor de naasten. Maar bovenal: de wens van de cliënt staat altijd voorop. 

Soms hebben naasten de zorg lang op zich genomen, maar lukt het niet langer. Onze cliëntondersteuners weten waar het bij progressieve ziekten over gaat, uit eigen ervaring of door hun achtergrond als verpleegkundige. U wordt door ons ondersteund bij het regelen van zorg, het aanvragen van hulpmiddelen en bij woningaanpassingen. Als er extra budget nodig is voor de zorg of er een indicatie aangevraagd moet worden, helpen wij daarbij. Ook kunnen wij cliënten in contact brengen met andere experts zoals verlies en rouw begeleiders, financiële meedenkers en juristen.

Het ziektebeeld bij progressieve ziekten kan snel veranderen, waardoor wachten vaak geen optie is. Wij komen zo snel mogelijk kennismaken met de cliënt en kijken wat hij of zij nodig heeft. We hebben ervaring met bijkomende problematiek, bijvoorbeeld wanneer de cliënt een PEG-sonde, beademing of zuurstof nodig heeft. Daarnaast bieden we ondersteuning bij ziektebeelden zoals ALS, spierdystrofie, ziekte van Parkinson, metabole ziekten en MS. We helpen zowel volwassenen als gezinnen met een kind met een progressieve ziekte. Als de situatie daarom vraagt, kunnen wij de hulpvraag dezelfde dag nog oppakken.