Team Ouderenzorg - ClientondersteuningPLUS

Team Ouderenzorg

Langer thuis wonen. Dat is de wens van veel ouderen en wat de overheid steeds meer stimuleert. Maar om langer thuis te kunnen wonen is in de meeste gevallen wel hulp nodig. Onze cliëntondersteuners kijken wat er nodig is om daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. We willen de situatie voor de cliënt en zijn omgeving zo aangenaam mogelijk maken. Een ‘thuis’ hoeft niet altijd het huis te zijn waar men lange tijd gewoond heeft. We informeren u ook over de mogelijkheden van een toekomstbestendig nieuw ‘thuis’. 

Bij sommige ziektebeelden, zoals de ziekte van Alzheimer, is verhuizen naar een plek met volledige verzorging uiteindelijk vaak onontkoombaar. Wij vertellen u wat de mogelijkheden zijn en kijken daarbij ook naar de financiële consequenties van bepaalde keuzes. Dat kan gaan om het huren van een appartement met volledige verzorging, huishoudelijke hulp en maaltijden (VPT) of het wonen in een verpleeghuis passend bij de zorgvraag. Daarbij houden we rekening met de eigen bijdrage CAK, evenals het effect op AOW en toeslagen. 

Wij ontzorgen ouderen door een totaalbeeld te schetsen van de mogelijkheden, nu en in de toekomst. Het kennisteam Ouderenzorg heeft diepgaande kennis van de mogelijkheden en indicaties die daarvoor nodig zijn. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg op de voet. Zo kunt u met de juiste informatie gericht op uw persoonlijke situatie een weloverwogen keuze maken. Vervolgens ondersteunen onze cliëntondersteuners u bij het realiseren van uw plannen.