Team Nieuw Perspectief - ClientondersteuningPLUS

Team Nieuw Perspectief

Soms lijkt een situatie totaal vastgelopen. Alles is geprobeerd, maar door alle labels en diagnoses past iemand niet meer binnen de hokjes van het ‘systeem’. Team Nieuw Perspectief heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die om welke reden dan ook tegen de grenzen van de bestaande kaders aan botsen. Wij kijken naar de mensen achter de labels: wat heeft onze cliënt nodig voor een goede kwaliteit van leven en zorg? Dáár stemmen we de zorg op af.   

Op sommige zorg- en ondersteuningsvragen heeft het systeem (en de mensen die in het systeem werken) geen antwoord. Zorginstellingen werken meestal vanuit het aanbod en niet vanuit de vraag van een persoon. Team Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteit en de mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar netwerk. We zoeken naar creatieve oplossingen en kijken wat we kunnen regelen samen met het netwerk. Dat kan vaak gewoon thuis, maar ook in instellingen. Samen maken we een plan en stellen die bij wanneer dat nodig is.  

Iedereen is zoon, dochter, collega, vriend of buur. Team Nieuw Perspectief besteedt aandacht aan deze sociale rollen en hoe deze bijdragen aan meer zelfvertrouwen, respect en persoonlijke groei. Door hierin te ondersteunen krijgen mensen het gevoel dat zij er weer toe doen. We werken met ervaringsdeskundigen en experts uit de zorg die niet overnemen maar meedenken. We bundelen onze kennis, krachten en talenten om vastgelopen mensen op weg te helpen. Daarvoor bestaan geen snelle oplossingen. Het is een kwestie van luisteren, volhouden, begrip en ondersteuning genereren.