Team NAH - ClientondersteuningPLUS

Team Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Anders dan bij aangeboren hersenletsel, kan een beschadiging van de hersenen na de geboorte de levenslijn onomkeerbaar veranderen. Er is een leven vóór en een leven ná het hersenletsel. Het hersenletsel wordt vaak veroorzaakt door een trauma, zoals een ongeluk of door een aandoening of ziekte. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn voor de cliënt en zijn of haar naasten. Het ondersteunen van mensen met NAH is daarom altijd maatwerk: ieder hersenletsel en iedere situatie is uniek.

De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. De cliënt kan lichamelijke beperkingen ervaren en aangewezen worden tot de (zorg)hulpverlening. Maar ook binnen het gezin kunnen de rollen anders worden, het inkomen kan veranderen of het lijkt of iemand een ander persoon geworden is. Soms lijken er meer vragen dan oplossingen te zijn. Ons ervaren kennisteam NAH weet waar iemand met hersenletsel en hun naasten mee te maken kunnen krijgen. Ze bieden ondersteuning bij de veranderende situatie en helpen o.a. bij het maken van keuzes.

Is er zorg en ondersteuning mogelijk? Wat past het beste bij de cliënt? Kan de cliënt thuis blijven wonen? Wat is daarvoor nodig? Ons kennisteam NAH ondersteunt cliënten en naasten met hun praktische en brede kennis bij dit soort vragen. Daarbij houden zij ook rekening met de gevolgen voor naasten en staan zij veelvuldig met hen in contact. Samen zoeken we naar een oplossing die werkt voor de cliënt en zijn/haar omgeving.