Team Metgezel - ClientondersteuningPLUS

Team Metgezel

De cliëntondersteuners in dit team bieden al een aantal jaren gespecialiseerde cliëntondersteuning, destijds vanuit de pilot “Bondgenoten”. Deze pilots zijn sinds 1 januari 2024 ondergebracht bij “Metgezel”. Deze cliëntondersteuners ondersteunen niet alleen de persoon met de zorgvraag maar juist ook de naasten. Mensen wiens eigen leven in het gedring kan komen door het leveren van intensieve zorg en waarbij het leven aanvoelt als een verzameling van kunstgrepen. Zij ondersteunen gezinnen in complexe situaties bij het hervinden en versterken van hun eigen kracht.