Team Indicaties - ClientondersteuningPLUS

 Team Indicaties

Bij het aanvragen van een (her)indicatie Wet Langdurige Zorg komt een hoop papierwerk kijken. Zonder de benodigde kennis van (vak)terminologie is het lastig om een aanvraag te onderbouwen. De cliëntondersteuners van Team Indicaties kennen de taal en procedures om u goed te kunnen helpen.

Wat is relevant voor de aanvraag en wat juist niet? Onze cliëntondersteuners weten hoe een aanvraag medisch passend onderbouwd moet worden en hebben korte lijntjes met het CIZ. Om de aanvraag van de indicatie in goede banen te leiden, bereiden we u zo goed mogelijk voor. Als u dat wilt, kunnen wij bij het gesprek met het CIZ aanwezig zijn. 

Als de huidige indicatie niet langer passend is, kunnen onze cliëntondersteuners u helpen bij het aanvragen van een herindicatie WLZ. We bekijken uw situatie en maken samen de afweging of een herindicatie de juiste oplossing is of dat een toeslag zoals Extra Kosten Thuis of Meerzorg bij het zorgkantoor aangevraagd moeten worden.  Wanneer we een herindicatie gaan aanvragen informeren we u over de procedures, we helpen bij de dossieropbouw en dienen een digitale aanvraag in bij het CIZ. Mocht de aanvraag toch onverhoopt worden afgewezen, dan kunnen wij u helpen met een bezwaar.  

ClientondersteuningPLUS heeft overeenkomsten met gemeenten en met zorgaanbieders voor het doen van (complexe) aanvragen Wet Langdurige Zorg. Dit gaat meestal over specifieke doelgroepen zoals jeugd of GGZ, maar ook ouderen of progressieve ziekten.  Het informeren van de cliënt over de (financiële) consequenties van een indicatie Wet Langdurige Zorg is een belangrijk onderdeel van deze ondersteuning. Voor meer informatie bel ons algemene telefoonnummer of stuur een e-mail aan contractbeheer@clientondersteuningplus.nl.