Team Indicaties - ClientondersteuningPLUS

Team Indicaties

Bij het aanvragen van een (her)indicatie komt een hoop papierwerk kijken. Zonder de benodigde kennis van (vak)terminologie is het lastig om een aanvraag te onderbouwen. Daarnaast kunnen de emoties oplopen als de cliënt en zijn/haar omgeving zich midden in een moeilijke situatie bevinden. De cliëntondersteuners van Team Indicaties kennen de taal en procedures om u goed te kunnen helpen. Ook als er een indicatie is, kunnen we u ondersteunen bij vragen die te maken hebben met de nieuwe situatie of bij het inrichten van de zorg. 

Wat is relevant voor de aanvraag en wat juist niet? Onze cliëntondersteuners weten hoe een aanvraag medisch passend onderbouwd moet worden en hebben korte lijntjes met indicatiestellers. Wij hebben o.a. ervaring met het aanvragen van indicaties voor WLZ en toeslagen bij zorgkantoren. Om de aanvraag van de indicatie in goede banen te leiden, bereiden we u zo goed mogelijk voor. Als u een WMO of Jeugdwet indicatie wilt aanvragen, stellen we samen een Persoonlijk Plan op. Als u dat wilt, kunt u bij het gesprek aanwezig zijn. Ook kunnen we u helpen bij het vinden van de juiste wijkverpleegkundige als u een indicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging wilt aanvragen. 

Als de huidige indicatie niet langer passend is, kunnen onze cliëntondersteuners u helpen bij het aanvragen van een herindicatie. We bekijken uw situatie en maken samen de afweging of een herindicatie de juiste oplossing is. We informeren u over de procedures en de mogelijke risico’s, we helpen bij de dossieropbouw en maken de digitale aanvraag bij het CIZ. Ook zullen we andere opties bekijken, zoals het aanvragen van extra budget. Mocht de aanvraag toch onverhoopt worden afgewezen, dan kunnen wij u helpen met een bezwaar.