Team Goed Leven Plan - ClientondersteuningPLUS

Team Goed Leven Plan

Veel mensen die te maken hebben met een familielid met een verstandelijke beperking die afhankelijk is van zorg zeggen: “Wie zorgt er voor mijn kind, als ik dat niet meer kan?”. In plaats van dat het kind zich ontwikkelt in zelfstandigheid, verandert de vraag naar zorg en ondersteuning en daardoor ook de afhankelijkheid. Ook vragen zij zich af hoe het moet met de overdracht van de zorg, de woonplek, of de invulling van een goede dagbestedingsplek. Daar heeft ClientondersteuningPLUS een handige tool voor ontwikkeld.

De cliëntondersteuners in dit team hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het plan en er mede voor gezorgd dat het GoedLevenPlan onderdeel is geworden van reguliere cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg. Aangezien stilstand achteruitgang is, is dit team continue bezig het plan aan te passen en door te ontwikkelen aan de hand van feedback van de gebruikers.

Lees hier meer over het Goed Leven Plan.