Team GGZ - ClientondersteuningPLUS

Team GGZ

De hulpvraag van iemand met psychiatrische problemen kan in de loop van de tijd veranderen. Iemand heeft andere zorg nodig, de woonlocatie past niet meer of een bepaalde dagbesteding wordt niet meer door de instelling aangeboden. Onze cliëntondersteuners van team GGZ ondersteunen mensen met een GGZ-hulpvraag. We gaan samen in gesprek met de cliënt en de huidige instelling om tot een plan te komen wat past. Daarbij kijken we wat werkt voor de cliënt en wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn.  

Een deel van de mensen met psychiatrische problemen, die een indicatie Beschermd wonen of Ambulante begeleiding hebben vanuit de gemeente, vallen vanaf januari 2021 onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hierdoor is in veel gevallen een nieuwe indicatie of woonplek nodig. Onze cliëntondersteuners helpen bij het aanvragen van een nieuwe indicatie of het zoeken naar een nieuwe woonplek. Daarnaast kunnen wij de cliënt ondersteunen bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie die door de wijziging van de indicatie plaatsvindt. 

Het team GGZ bestaat uit cliëntondersteuners die langere tijd werkzaam zijn geweest als verpleegkundige of begeleider in de GGZ. Hierdoor kunnen wij u met de juiste informatie zo uitgebreid mogelijk adviseren en ondersteunen. De wijzigingen in het systeem brengen veel uitdagingen met zich mee. Aanbieders waren daar niet op voorbereid en zorgkantoren hebben onvoldoende woonplekken binnen WLZ-instellingen ingekocht. Onze cliëntondersteuners blijven bijleren en zoeken naar oplossingen. Ook als er geen woonplek beschikbaar is, kijken wij verder naar welke mogelijkheden er wél zijn.