Clientondersteuner Ris in de bloemetjes gezet! - ClientondersteuningPLUS
Clientondersteuner Ris in de bloemetjes gezet!

Alle mensen die een indicatie hebben voor de wet langdurige zorg (WLZ) kunnen gratis hulp krijgen van onze clientondersteuners. Gelukkig kunnen wij bijna alle cliënten die onze ondersteuning vragen, goed helpen. Soms zijn de problemen waar ze tegen aanlopen zo lastig, dat wanneer het desondanks toch tot een goede oplossing komt, iedereen opgelucht ademhaalt. Dat overkwam ook clientondersteuner Ris Keizer.

Mensen bellen vaak met vragen over hun rechten en plichten. Meestal liggen daar veel ingewikkeldere vragen onder. Ook deze keer. Ris heeft zich in de zaak verdiept en is gaan bellen. In eerste instantie voelden de betrokken organisaties zich misschien wat onder druk gezet, maar al gauw lukte het Ris om juist de verbinding te vinden en samen met de cliënt en de andere betrokken partijen, een fijne oplossing te vinden.  

Heb jij ook wel eens het gevoel dat je ondanks alle moeite die je doet, je niet dichter bij de cliënt komt, maar steeds verder van verwijderd raakt? Overweeg dan ook eens een van onze onafhankelijk Clientondersteuners in te zetten, zodat de cliënt (en/of diens verwanten) zich gesteund kan voelen in de zoektocht naar de best passende zorg. 

Wij helpen graag en op een manier die werkt!