Nieuws Archieven - Pagina 2 van 17 - ClientondersteuningPLUS
Een nieuw woonzorgconcept: LATT

Een nieuw woonzorgconcept: LATT

Bron: Nieuwsbrief Stichting LATT – januari 2023 De essentie van LATT is een levensloopbestendige samenlevingsvorm waarin de zorg intensieve  (Z)EVMB-jongeren apart wonen, maar tegelijk enerzijds direct verbonden blijven met hun familie.  (Living Apart Together)...
Onderzoek naar leren en verbeteren in de langdurige zorg

Onderzoek naar leren en verbeteren in de langdurige zorg

Bron: Redactie KLIK – 18 januari 2023 Branchebreed blijkt er veel behoefte aan lerende organisaties in de langdurige zorg. Die wens zit zowel bij cliënten-, kennis-, branche- als beroepsorganisaties. Terugkoppeling Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar leren en...
Vind een arts VG bij jou in de buurt

Vind een arts VG bij jou in de buurt

Bron: VGN – 03 januari 2023 Mensen met een beperking hebben soms de zorg van een arts voor Verstandelijk Gehandicapten (VG) nodig. Op deze pagina (zie link onderaan de pagina) vind je een interactieve kaart met poliklinieken in Nederland waar je terecht kunt...
Deel 1: Bestaanszekerheid zorgverlener met familie band

Deel 1: Bestaanszekerheid zorgverlener met familie band

Bron: Voortgang plannen beleid pgb en ontwikkelingen pgb 2.0, kamerbrief 23-12-2022 Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen in deze kabinetsperiode voor het beleid op het gebied van het persoonsgebonden...
“E-health bij kwetsbare groepen verdient extra aandacht”

“E-health bij kwetsbare groepen verdient extra aandacht”

Bron: Zorginstituut Magazine december 2022 – Open Universiteit-hoogleraar Catherine Bolman “Nederlanders zijn op veel gebieden digitaal actiever dan ooit. Maar slechts een beperkte groep patiënten, meestal goed opgeleid, profiteert van digitale toepassingen in...