Team Indicaties

Team Indicaties

Kennisgebied > Indicaties Team Indicaties   Bij het aanvragen van een (her)indicatie komt een hoop papierwerk kijken. Zonder de benodigde kennis van (vak)terminologie is het lastig om een aanvraag te onderbouwen. Daarnaast kunnen de emoties oplopen als de cliënt en...
Team EMB/ZEVMB

Team EMB/ZEVMB

Kennisgebied > EMB/ZEVMB Team EMB/ZEVMB   Als iemand een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking heeft, zijn de consequenties merkbaar voor het hele gezin. De hulpverlener in huis gaat deel uitmaken van het huishouden. Hoe houdt u professionele...
Team Ouderenzorg

Team Ouderenzorg

Kennisgebied > Ouderenzorg Team Ouderenzorg   Langer thuis wonen. Dat is de wens van veel ouderen en wat de overheid steeds meer stimuleert. Maar om langer thuis te kunnen wonen is in de meeste gevallen wel hulp nodig. Onze cliëntondersteuners kijken wat er...
Team GGZ

Team GGZ

Kennisgebied > GGZ Team GGZ   De hulpvraag van iemand met psychiatrische problemen kan in de loop van de tijd veranderen. Iemand heeft andere zorg nodig, de woonlocatie past niet meer of een bepaalde dagbesteding wordt niet meer door de instelling aangeboden....
Team Progressieve ziekten

Team Progressieve ziekten

Kennisgebied > Progressieve ziekten Team Progressieve ziekten   Tijdens een ziektetraject worden de client en zijn naasten vaak geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Vooral als het ziektebeeld van de client snel verslechterd. De keuzes die gemaakt...
Team Nieuw Perspectief

Team Nieuw Perspectief

Kennisgebied > Nieuw Perspectief Team Nieuw Perspectief Soms lijkt een situatie totaal vastgelopen. Alles is geprobeerd, maar door alle labels en diagnoses past iemand niet meer binnen de hokjes van het ‘systeem’. Team Nieuw Perspectief heeft zich gespecialiseerd...