Ouderenzorg

Ouderenzorg

Kennisgebied > Ouderenzorg Ouderenzorg   Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert. Maar...
Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Kennisgebied > Gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg en complexe casuïstiek   Een aantal van onze cliëntondersteuners zijn absolute experts in alles waar iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking mee te maken kan krijgen. Maar ook het netwerk...
GGZ

GGZ

Kennisgebied > GGZ naar Wlz (overgang van) GGZ naar Wlz   De groep mensen met psychiatrische problemen, die een indicatie Beschermd wonen of Ambulante begeleiding hebben vanuit de gemeente, vallen vanaf januari 2021 onder de Wet Langdurige zorg. Als...
TEAM Progressieve ziekten

TEAM Progressieve ziekten

Kennisgebied > TEAM Progressieve ziekten TEAM Progressieve ziekten    “Leven met een chronisch-progressieve ziekte betekent het onder ogen zien van verlies en rouw, de impact voor relaties en het gezin en ten slotte financiële en materiële...
TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief

Kennisgebied > TEAM Nieuw Perspectief TEAM Nieuw Perspectief In Nederland zijn er mensen met een beperking die vastlopen in hun leven. Zij kunnen niet vinden wat ze nodig hebben. Vaak zijn ze vastgelopen in ‘het systeem’. Diagnoses en labels zijn leidend geworden....
TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Kennisgebied > TEAM NAH TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel NAH ontstaat ten gevolge van een beschadiging van de hersenen die op enig moment na de geboorte is ontstaan en die niet samenhangt met zwangerschap en bevalling. Kenmerkend is dat er sprake is van een...