Laura van Helden, auteur op ClientondersteuningPLUS