Dienstverlening > Advies en bemiddeling zorgaanbieders

Advies bij keuze zorgaanbieder

 

Kiezen van een passende zorgaanbieder

De keuze van de aanbieder kan een ware zoektocht zijn in deze tijden van schaarste in de zorg. Wij kunnen u helpen. Met behulp van uw persoonlijk plan helpen wij bij bijvoorbeeld het vinden van zorg thuis, een andere woonplek of logeerplek of een plek voor deeltijdwonen. Bij het kiezen van een passende zorgaanbieder kijken wij altijd naar de volgende punten:

+ Thuis
Zorg thuis kan meer zijn dan alleen de thuiszorg die u helpt bij wassen en aankleden. Er zijn ook andere aanvullende opties, zoals mensen die u begeleiden bij dagelijkse dingen die u niet meer alleen kunt of gezelschap thuis om uw mantelzorger te ontlasten. Als de zorg intensiever wordt kan niet alles uit de indicatie bekostigd worden. Dan helpen wij u bij het aanvragen van extra budget.

+ Woonplek
Zeker in de ouderenzorg is de laatste jaren veel veranderd. U heeft nu de keuze tussen het reguliere verpleeghuis en initiatieven waar u een kamer of appartement huurt. Bij een regulier verpleeghuis zijn zorg en verblijf gekoppeld. Wanneer u een kamer of appartement huurt wordt de benodigde zorg los daarvan geleverd. De keuze hangt af van zorgvraag, wensen en financiën. Wij helpen u bij het maken van deze keuze door dit alles in kaart te brengen. Zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

+ Logeren
Soms kan thuis wonen alleen nog wanneer de mantelzorger af en toe of regelmatig ontlast wordt. Door bijvoorbeeld een aantal dagen of weken voor zichzelf te hebben. Er zijn logeerplekken voor alle doelgroepen, maar deze zijn vaak moeilijk te vinden. Wij helpen u hierbij.

+ Deeltijdwonen
Een nieuwe mogelijkheid is deeltijdwonen. Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Dit is sinds 1 januari 2020 mogelijk voor mensen met een Wlz/zorg. Een deeltijdverblijf betekent gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen dagen in een instelling wonen. Bijvoorbeeld:

  • Om en om een week in een instelling en een week thuis.
  • Iedere week 4 etmalen in de instelling.
  • De ene week 5 en de andere week 4 dagen in de instelling.

Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

+ Wachtlijsten
Er zijn verschillende mogelijkheden voor vermelding op een wachtlijst voor opname.

  • Actief wachtend: u hebt dringend zorg nodig. De zorginstelling van uw keuze zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk wordt opgenomen.
  • Niet-actief wachtend: u hebt zorg nodig, maar u kunt nog wachten tot de zorgverlener van uw keuze plek voor u heeft. U wilt wel graag binnen één jaar worden opgenomen.
  • Niet wachtend: u hebt de zorg voorlopig niet nodig. De mensen die (niet-)actief wachtend zijn gaan altijd voor. Maar misschien twijfelt u nog of wilt u voor de zekerheid op een wachtlijst staan.

Afhankelijk van uw wensen en de situatie komen we tot de juiste keuze.

Bemiddeling, klachten en geschillen

Naast advies geven kunnen onze cliëntondersteuners u ook helpen bij het bemiddelen tussen u en een zorgaanbieder. Wij bemiddelen bij situatie waarin u het niet eens bent met de zorgaanbieder. Dit kan zijn over invulling van de zorg, de zorg die niet volgens afspraken (zorgplan) geleverd wordt of bejegening door zorgverleners. Bemiddelen hebben wij hoog in het vaandel staan. Daarom is één van onze cliëntondersteuners opgeleid tot mediator. Wij kunnen u advies geven over de stappen die u kunt nemen en indien nodig aanwezig zijn bij de gesprekken met de zorgaanbieder.

Klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Wij kunnen u informeren over de positie en verschillende opties die u als cliënt heeft. Denk bijvoorbeeld aan de procedure, het risico van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedures. Binnen ons team hebben wij een specialist op het gebied van gezondheidsrecht.

Voor zorgaanbieders

Wij werken samen met een flink aantal zorgaanbieders. Zowel in de thuiszorg (wijkverpleegkundigen en casemanagers), revalidatie als verpleeghuiszorg en particuliere wooninitiatieven. Wij informeren medewerkers over de verschillende zorgwetten en de mogelijkheden voor hun cliënten om langer thuis te blijven waarbij de zorg wel doelmatig en verantwoord blijft. Wij vragen indicaties aan en regelen zorg thuis na tijdelijke opname en denken mee in oplossingen wanneer het (binnenkort) thuis niet meer gaat. Neem contact met ons op. Wij komen graag langs om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.